Chondroitin
Chondroitin sulfát

Chondroitin sulfát je glykosaminoglykan nejvíce zastoupený ve strukturách mezibuněčné hmoty chrupavky. Jde o polysacharid složený z pravidelně se opakujících monomerů glukuronátu a N-acetylgalaktosaminu (vzniká buď z galaktózy, nebo z glukosaminu). Galaktosamin je v jeho řetězci sulfatován na hydroxylovou skupinu v poloze 4 nebo 6. Silný záporný náboj osmoticky zadržuje vodu, čímž dává chrupavce pružnost. Přirozeně je navázán na proteoglykany (zejména agrekan), na jejichž proteinovém jádře probíhá jeho biosyntéza. Chondroitin sulfát najdeme i v ostatních pojivových tkáních.

Průmyslově se získává extrakcí chrupavek, nejčastěji hovězích nebo vepřových.

Mechanismus účinku
Působí patrně galaktosamin vzniklý odbouráním polysacharidového řetězce, mechanismus účinku je pravděpodobně shodný s glukosaminem. K výstavbě chrupavky není využíván polysacharidový řetězec či jeho štěpy, ale jednotlivé monomery (vzhledem k výše uvedené biosyntéze proteoglykanů). Nutriční význam je zřejmě zanedbatelný.

Účinky
Chondroitin sulfát patří mezi symptomaticky polulu působící léky při osteoartróze (SYSADOA). To znamená, že při dlouhodobém užívání (aspoň 2 měsíce) má příznivé účinky proti bolesti a zánětu při artróze kloubů. Na rozdíl od analgetik a nesteroidních antiflogistik je tento účinek opožděný, projeví se až po 4-6 týdnech pravidelného úžívání. Po vysazení však tento účinek obvykle přetrvává nějakou dobu. Proto je možné po 2-3 měsících užívání udělat další asi 2-3 měsíce přestávku.

Chondroitin sulfát též zřejmě dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, ke které při artróze dochází.

Dávkování
Doporučené dávkování chondroitin sulfátu je 800 až 1200 mg denně po dobu aspoň dvou měsíců, přičemž zřejmě není rozdíl v účinnosti těchto dvou dávek. chondroitin sulfát je možné podávat intermitentně (s přestávkami) i kontinuálně (dlouhodobě bez přestávek).

Bezpečnost, toxicita, nežádoucí účinky
Podobně jako u glukosamin sulfátu je u chondroitin sulfátu výskyt nežádoucích účinků stejně častý jako u placeba. Nežádoucí účinky v doporučených dávkách jsou vesměs nezávažné. Byl zaznamenán ojedinělý případ prodlouženého času krvácení u pacienta léčeného warfarinem, který zároveň užíval vysoké dávky kombinace glukosamin sulfátu (3000 mg) a chondroitin sulfátu (2400 mg). Není jasné, která složka je za tento účinek zodpovědná. Chondroitin sulfát má strukturu podobnou heparinu, což může teoreticky způsobovat tuto interakci.

U chondroitin sulfátu není dostatek zkušeností s užíváním v těhotenství a při kojení.

Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál z článku "Chondroitin" na Wikipedii.