Glukosamin
Glukosamin je tělu vlastní, bazická látka, která vzniká z glukózy náhradou hydroxylové skupiny (OH) v poloze 2 za skupinu NH2. Zabudovává se do polysacharidů (glykosaminoglykanů - GAG), které mají v organismu různé funkce, např. chondroitin sulfát je jednou z hlavních složek kloubních chrupavek, kde váže vodu a propůjčuje pružnost.

Je častou součástí doplňků stravy, které se užívají při artróze. Vzhledem k tomu, že jde o tělu vlastní látku, je často mylně označován jako „kloubní výživa“. Podstata působení však spočívá v tom, že je schopen příznivě ovlivnit rovnováhu metabolických dějů probíhajících v chrupavce.

Komerčně dostupný glukosamin je v přípravcích obsažen ve formě solí, a to buď síranu (sulfátu), nebo chloridu. Účinnost při artróze byla dosud dobře prokázána u glukosamin sulfátu. U chloridu je zatím nejistá. Proto by případný uživatel měl dát přednost přípravkům, které obsahují glukosamin sulfát.

Doporučená dávka glukosamin sulfátu je 1500 mg denně po dobu nejméně 2 měsíců. Přestávka v užívání není nutná.

Účinky
Glukosamin sulfát má příznivé účinky proti bolesti a zánětu při artróze kloubů. Ma rozdíl od analgetik a nesteroidních antiflogistik je tento účinek opožděný, projeví se až po 4-6 týdnech pravidelného úžívání. Po vysazení však tento účinek obvykle přetrvává nějakou dobu. Proto je možné po 2-3 měsících užívání udělat další asi 2-3 měsíce přestávku. Látka patří do skupiny tzv. SYSADOA.

Glukosamin sulfát též zřejmě dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, ke které při artróze dochází. Tento účinek byl pozorován zatím pouze při dlouhodobém užívání bez přestávky.

V mnoha přípravcích na trhu se glukosamin kombinuje s jinými látkami, např. chondroitinsulfátem. Takové kombinace nejsou sice škodlivé, avšak nejsou klinicky opodstatněné, neexistuje žádný důkaz jejich vyšší účinnosti. Odborné společnosti (EULAR) doporučují SYSADOA užívat samostatně.

Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál z článku "Glukosamin" na Wikipedii.